Συλλογές
Τίτλος Διοίκηση διαπολιτισμικής αλλαγής : ο ρόλος των διαφορών του συστήματος πολιτισμικών αξιών και της διοίκησης αλλαγής στην υιοθέτηση ενός συστήματος διοικητικού ελέγχου
Εναλλακτικός τίτλος case study : baxter Ελλάς Ε.Π.Ε
Δημιουργός Χατζημιχάλη, Ιωάννα-Μαρία
Συντελεστής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 152σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA)
Λέξη κλειδί Οργανοδιοικητική τεχνική
Παραγωγική ικανότητα
Πολιτισμός
ΕΠΕ
Ημερομηνία έκδοσης 2004