Συλλογές
Τίτλος Διαχείριση της αλλαγής και ανασχεδιασμός των επιχειρηματικών διαδικασιών
Εναλλακτικός τίτλος αλλαγές από τη χρήση ERP συστημάτων
Δημιουργός Σαραντοπούλου, Αικατερίνη-Ευθυμία
Συντελεστής Γεωργόπουλος, Νικόλαος
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Επιχειρησιακής Έρευνας και Μάρκετινγκ
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 144σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA)
Λέξη κλειδί Διοίκηση επιχειρήσεων
Οργάνωση της εργασίας
Επιχείρηση
Ανταγωνισμός
Τεχνολογία
Πληροφοριακό υλικό
Ημερομηνία έκδοσης 09-2004