Συλλογές
Τίτλος Επιπτώσεις εισαγωγής του ευρώ για τις ελληνικές επιχειρήσεις
Δημιουργός Φεργάδης, Θεόδωρος, Χαμηλοθώρης, Νικόλαος
Συντελεστής Πατσουράτης, Β.
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 78σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων για Στελέχη (Executive MBA)
Λέξη κλειδί Χρηματοδότηση της επιχείρησης
Πολιτική της επιχείρησης
Θεσμική δομή
Νομισματική ένωση
Επιχείρηση
Ελλάδα
Ευρωπαϊκή Ενωση
Ευρώ
Ευρωπαϊκό Νομισματικό Σύστημα
Δραστηριότητα της επιχείρησης
Συναλλαγματική πολιτική
Ανταγωνισμός
Συγχώνευση επιχειρήσεων
Τιμολόγηση
Ημερομηνία έκδοσης 2001