Συλλογές
Τίτλος Μελέτη κλάδου in vitro διαγνωστικών προϊόντων στην ελληνική αγορά
Δημιουργός Κουταλάς, Μανόλης
Συντελεστής Πανηγυράκης, Γεώργιος
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 180σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (Executive MBA)
Λέξη κλειδί Ιατρικό κέντρο
Ιατρική διάγνωση
Ιατρική εξέταση
Οργανοδιοικητική
Ιατρικός εξοπλισμός
Πολιτική για την υγεία
Νοσηλευτικό ίδρυμα
Κοινωνική ασφάλιση
Ιδιωτική ασφάλιση
Δημόσια ασφάλιση
Ανάλυση κόστους-αποτελεσματικότητας
Αποδοτικότητα
Ημερομηνία έκδοσης 10-2000