Συλλογές
Τίτλος Λειτουργικοί προϋπολογισμοί σε ιδιωτικές επιχειρήσεις
Εναλλακτικός τίτλος εμπειρία από την ελληνική πραγματικότητα
Δημιουργός Παρούσης, Νικόλαος
Συντελεστής Βενιέρης, Γεώργιος
Κοέν, Σάνδρα
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 133σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (MBA)
Λέξη κλειδί Ιδιωτική επιχείρηση
Προϋπολογισμός
Δαπάνη του προϋπολογισμού
Γενικός προϋπολογισμός
Δαπάνη λειτουργίας
Ελεγχος του προϋπολογισμού
Μάρκετινγκ
Σχεδιασμός της παραγωγής
Πόροι του προϋπολογισμού
Οργανοδιοικητική
Οργανοδιοικητικός προγραμματισμός
Οικονομικός προγραμματισμός
Ημερομηνία έκδοσης 09-2003