Συλλογές
Τίτλος Εισαγωγή στο "total quality management" για αεροπορικές μεταφορές
Δημιουργός Παντέρης, Ιωάννης
Συντελεστής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 134σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (MBA)
Λέξη κλειδί Πληροφόρηση του καταναλωτή
Επιχείρηση μεταφορών
Εναέριες μεταφορές
Επιχείρηση παροχής υπηρεσιών
Οργανοδιοικητική
Ελεγχος ποιότητας
Προστασία του καταναλωτή
Ανταγωνισμός
Διοίκηση προσωπικού
Αξιολόγηση προσωπικού
Πολιτική της επιχείρησης
Ημερομηνία έκδοσης 2002