Συλλογές
Τίτλος Το επικοινωνιακό πρόγραμμα του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου
Δημιουργός Τσιμπλοστεφανάκη, Στεφανία
Συντελεστής Πανηγυράκης, Γεώργιος
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Επιχειρησιακής Έρευνας και Μάρκετινγκ
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 179σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (MBA)
Λέξη κλειδί Μουσείο
Αρχαιολογία
Δημόσιος οργανισμός
Ελλάδα
Μάρκετινγκ
Επιχείρηση παροχής υπηρεσιών
Δραστηριότητες του τομέα των υπηρεσιών
Εμπορική προώθηση
Πολιτική της επικοινωνίας
Δημόσιες σχέσεις
Δημόσιες σχέσεις
Μέσα επικοινωνίας
Ημερομηνία έκδοσης 09-2002