Συλλογές
Τίτλος Κοστολόγηση πανεπιστημιακών ιδρυμάτων με βάση τις δραστηριότητες
Εναλλακτικός τίτλος θεωρητική προσέγγιση και υπόδειγμα εφαρμογής στο Ο.Π.Α.
Δημιουργός Μπόζος, Νικόλαος
Συντελεστής Βενιέρης, Γεώργιος
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Επιχειρησιακής Έρευνας και Μάρκετινγκ
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 215σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA)
Λέξη κλειδί Πανεπιστήμιο
Κοστολόγηση
Ανώτατη εκπαίδευση
Διοίκηση εκπαιδευτικών ιδρυμάτων
Λογιστική
Γενική λογιστική
Δημόσιο λογιστικό
Λογιστική διαχείριση
Λειτουργικό κόστος
Ημερομηνία έκδοσης 2002