Συλλογές
Τίτλος Ανάλυση της χρηματοοικονομικής κατάστασης των εταιρειών
Εναλλακτικός τίτλος ΑΤΕΜΚΕ Α.Τ.Ε. Κλαουδάτος Α.Ε.Ε Κλωστήρια Ναούσης Α.Ε. Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. και Ευρωπαϊκή Πίστη Α.Ε.Γ.Α.
Δημιουργός Ανθοπούλου, Ελισάβετ
Συντελεστής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Γκίκας, Δημήτριος
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 307σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (MBA)
Λέξη κλειδί Φόρος επί των κερδών
Σύσταση εταιρίας
Κέρδος
Εταιρική συμμετοχή
Ετερόρρυθμη εταιρία
ΕΠΕ
Τεχνικά έργα
Εταιρία
Φόρος εταιριών
Χρηματοοικονομικός σχεδιασμός
Ταμειακή ροή
Αποδοτικότητα
Επενδυτική πολιτική
Αποθέματα
Ισολογισμός
Ημερομηνία έκδοσης 1998