Συλλογές
Τίτλος Διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού και προϋπολογισμοί: εμπειρική έρευνα στην Ελλάδα
Δημιουργός Καρατζήμας, Σωτήριος
Συντελεστής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας
Κοέν, Σάνδρα
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 167σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού
Λέξη κλειδί Διοίκηση προσωπικού
Προϋπολογισμός
Εκτέλεση του προϋπολογισμού
Διοίκηση επιχειρήσεων
Ημερομηνία έκδοσης 11-2005