Συλλογές
Τίτλος Ο στρατηγικός ρόλος των μεσαίων διοικητικών στελεχών στις επιχειρήσεις στην Ελλάδα και η σημασία της οργανωτικής δομής
Δημιουργός Χριστοδούλου, Ιωάννης Π.
Συντελεστής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 171σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA)
Λέξη κλειδί Διοίκηση επιχειρήσεων
Οργανοδιοικητική
Στέλεχος επιχείρησης
Μεσαίο στέλεχος
Δομή της επιχείρησης
Οργανοδιοικητική τεχνική
Οργανοδιοικητικός προγραμματισμός
Ημερομηνία έκδοσης 2003