Συλλογές
Τίτλος Εκκαθάριση συναλλαγών
Εναλλακτικός τίτλος παρόν και μέλλον στην Ευρωπαϊκή επικράτεια
Δημιουργός Κοντούλης, Ευάγγελος
Συντελεστής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Τζωάννος, Ιωάννης
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 114σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA)
Λέξη κλειδί Χρηματιστηριακή αξία
Χρηματικές συναλλαγές
Χρηματιστήριο αξιών
Χρηματιστική αγορά
Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση
Εκκαθάριση δαπανών
Συναλλαγματικό δίκαιο
Πιστωτικοί τίτλοι
Ημερομηνία έκδοσης 09-2002