Συλλογές
Τίτλος Διαχείριση της γνώσης και καινοτομικότητα: η περίπτωση μιας ελληνικής επιχείρησης
Δημιουργός Μουστακάτος, Θεοφάνης
Συντελεστής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας
Πραστάκος, Γ. Π.
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 74σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (MBA)
Λέξη κλειδί Πολιτική της επιχείρησης
Εκσυγχρονισμός επιχείρησης
Οργανοδιοικητικός προγραμματισμός
Τεχνολογία των πληροφοριών
Σύστημα διοικητικής πληροφόρησης
Οργανοδιοικητική τεχνική
Ανταγωνιστικότητα
Καινοτομία
Τεχνολογική αλλαγή
Διοίκηση επιχειρήσεων
Οργανοδιοικητική
Ημερομηνία έκδοσης 09-2001