Συλλογές
Τίτλος Η επίδραση Balassa-Samuelson και τα νέα κράτη-μέλη της ΕΕ
Δημιουργός Κουκουλομμάτη, Γεωργία
Συντελεστής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών
Κατσίμη, Μαργαρίτα
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 58σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ στη Διεθνή Οικονομική και Χρηματοδοτική, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών
Λέξη κλειδί Προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα
Ευρωπαϊκή Κοινότητα
Ευρωπαϊκή Ενωση
Τσεχική Δημοκρατία
Ουγγαρία
Σλοβακία
Συναλλαγματική ισοτιμία
Ημερομηνία έκδοσης 01-2006