Συλλογές
Τίτλος Αγορά χρήματος και συναλλάγματος
Δημιουργός Τερζούδη, Κλεονίκη
Συντελεστής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης
Γαλιάτσος, Κωνσταντίνος
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 81σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ στην Χρηματοοικονομική και Τραπεζική για Στελέχη
Λέξη κλειδί Χρηματαγορά
Αγορά συναλλάγματος
Ευρωπαϊκή χρηματαγορά
Ελλάδα
Κεντρική τράπεζα
Προθεσμιακή αγορά
Τραπεζική δραστηριότητα
Χρηματιστήριο αξιών
Οικονομική ένωση
Νομισματική ένωση
Ημερομηνία έκδοσης 02-2000