Συλλογές
Τίτλος Changeland: διοίκηση γνώσης μέσω συμμετοχικών μοντέλων. Εφαρμογή στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
Δημιουργός Χρυσοβιτσιώτης, Κώστας
Συντελεστής Μασούλας, Β.
Πανηγυράκης, Γεώργιος
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 89σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ)
Λέξη κλειδί Πρόσβαση στην πληροφορία
Πανεπιστήμιο
Εκπαίδευση
Τεχνογνωσία
Συλλογή δεδομένων
Έρευνα
Πληροφόρηση
Διοίκηση επιχειρήσεων
Ημερομηνία έκδοσης 2006