Συλλογές
Τίτλος Τα συστήματα κοστολόγησης στα ελληνικά δημόσια νοσηλευτικά ιδρύματα
Δημιουργός Βαρτελάτου, Χριστιάνα
Συντελεστής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Κοέν, Σάνδρα
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 185σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (ΜΒΑ)
Ημερομηνία έκδοσης 09-2005