Συλλογές
Τίτλος Προσδιοριστικοί παράγοντες των άμεσων ξένων επενδύσεων στην Ελλάδα
Δημιουργός Μπαρκούρα, Δήμητρα
Συντελεστής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών
Παπαναστασίου, Μαρίνα
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 46σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμοι Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών
Λέξη κλειδί Αμεση επένδυση
Ξένη επένδυση
Ελλάδα
Μακροοικονομία
Τοποθέτηση κεφαλαίων
Μικροοικονομία
Οικονομικό υπόδειγμα
Οικονομική δραστηριότητα
Ελεύθερη κυκλοφορία των κεφαλαίων
Διεθνής οικονομία
Στατιστική
Ημερομηνία έκδοσης 12-1999