Συλλογές
Τίτλος Αποτίμηση εταιρείας ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ Α.Ε. έτος 2000
Δημιουργός Καραγιώργου, Αγγελική
Συντελεστής Παπαδάκη
Καραθανάσης, Γεώργιος
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 87σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ Executive MBA
Λέξη κλειδί Αξιολόγηση σχεδίου
Διοίκηση επιχειρήσεων
Οργανοδιοικητική
Χρηματοπιστωτική διαχείριση
Ισολογισμός
Ανάλυση των ισολογισμών
Ανάλυση κόστους
Οικονομική ανάλυση
Δραστηριότητα της επιχείρησης
Οργανοδιοικητικός προγραμματισμός
Χρηματοοικονομικός σχεδιασμός
Ημερομηνία έκδοσης 2001