Συλλογές
Τίτλος Η απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας
Δημιουργός Γκιούσης, Αριστοτέλης
Συντελεστής Πλιάκος, Αστέριος
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 91σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών
Λέξη κλειδί Ηλεκτρική ενέργεια
Ενεργειακός τομέας
Διανομή ενέργειας
Μεταφορά ενέργειας
Παραγωγή ενέργειας
Ενεργειακός ανεφοδιασμός
Ημερομηνία έκδοσης 2007