Συλλογές
Τίτλος Η οργάνωση του δικτύου πωλήσεων στο χονδρεμπόριο στην Ελλάδα
Δημιουργός Ζάχος, Ευάγγελος
Συντελεστής Αυλωνίτης, Γεώργιος
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Επιχειρησιακής Έρευνας και Μάρκετινγκ
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 88σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών.
Λέξη κλειδί Αξιολόγηση προσωπικού
Επαγγελματική κατάρτιση
Ελλάδα
Προσωπικό πωλήσεων
Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν
Εμπορική διανομή
Χονδρικό εμπόριο
Χονδρική πώληση
Πώληση
Εμπορικές συναλλαγές
Μάρκετινγκ
Οργανοδιοικητική
Ημερομηνία έκδοσης 12-2000