Συλλογές
Τίτλος Η λειτουργία της αγοράς φαρμάκου και οι φαρμακευτικές δαπάνες
Εναλλακτικός τίτλος οι πολιτκές περιορισμού της φαρμακευτικής δαπάνης και η αποτελεσματικότητά τους στην Ελλάδα και στις χώρες της Ε.Ε
Δημιουργός Λιακοπούλου, Αικατερίνη
Συντελεστής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών
Ματσαγγάνης, Μάνος
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 109σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών
Λέξη κλειδί Διπλωματική εργασία
Φαρμακοβιομηχανία
Δαπάνη
Φάρμακα
Ημερομηνία έκδοσης 2008