Συλλογές
Τίτλος Οριζόντιες συγχωνεύσεις των κάτω επιχειρήσεων σε κάθετες αγορές
Εναλλακτικός τίτλος downstream mergers
Δημιουργός Κονδύλη, Δήμητρα
Συντελεστής Μήλλιου, Χρυσοβαλάντου
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 69σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών
Λέξη κλειδί Διπλωματική εργασία
Λιανικό εμπόριο
Αγορά
Ανταγωνισμός
Διεθνής οικονομία
Επιχείρηση
Συγχώνευση επιχειρήσεων
Ημερομηνία έκδοσης 2011