Συλλογές
Τίτλος Δικαιώματα ιδιοκτησίας, rent seeking και οικονομική μεγέθυνση
Δημιουργός Ιωαννίδη, Γεωργία
Συντελεστής Οικονομίδης, Γεώργιος
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 36σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών
Λέξη κλειδί Φορολογία
Ανταγωνισμός
Οικονομική πολιτική
Οικονομικό υπόδειγμα
Οικονομική ανάπτυξη
Ιδιοκτησία
Ημερομηνία έκδοσης 01-2007