Συλλογές
Τίτλος Ασυμμετρίες πληροφόρησης στον κλάδο της ασφάλισης
Δημιουργός Καραμπιζιώτης, Ηλίας
Συντελεστής Πεχλιβάνος, Λάμπρος
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 73σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών
Λέξη κλειδί Μονοπώλιο
Ηθική
Ανταγωνισμός
Πληροφόρηση
Ασφάλιση
Ημερομηνία έκδοσης 2007