Συλλογές
Τίτλος Η προσαρμογή του χρηματοπιστωτικού συστήματος στα κράτη διεύρυνσης
Εναλλακτικός τίτλος Ουγγαρία, Πολωνία, Τσεχία
Δημιουργός Τζανοπούλου, Σταματία Μ.
Συντελεστής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών
Παγουλάτος, Γεώργιος
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 105σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών
Λέξη κλειδί Τραπεζική δραστηριότητα
Ιδιωτικοποίηση
Ελεύθερη οικονομία
Οικονομική ύφεση
Διεύρυνση της Κοινότητας
Οικονομική πολιτική
Χρηματοπιστωτική πολιτική
Τσεχική Δημοκρατία
Πολωνία
Ουγγαρία
Ημερομηνία έκδοσης 12-2003