Συλλογές
Τίτλος Η κοινωνική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Δημιουργός Ρουβά, Αγγελική
Συντελεστής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών
Παγουλάτος, Γεώργιος
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 88σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών
Λέξη κλειδί Ανεργία
Θεσμική δομή
Κοινή πολιτική απασχόλησης
Πολιτική της απασχόλησης
Συνθήκες εργασίας
Ευρωπαϊκή κοινωνική πολιτική
Συνθήκη ΕΟΚ
Κοινοτικό δίκαιο
Κράτος πρόνοιας
Κοινωνικά δικαιώματα
Ευρωπαϊκή Ένωση
Ημερομηνία έκδοσης 12-2002