Συλλογές
Τίτλος Δημοσιονομική πολιτική και διεθνής συνεργασία
Δημιουργός Καψάλης, Σπυρίδων
Συντελεστής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών
Φιλιππόπουλος, Απόστολος
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 55σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών
Λέξη κλειδί Οικονομική σύγκλιση
Οικονομική πολιτική
Νομισματική πολιτική
Δημοσιονομική ανάλυση
Φορολογία κεφαλαίου
Διεθνής οικονομία
Οικονομικό υπόδειγμα
Οικονομική συνεργασία
Διεθνή δημοσιονομικά
Διεθνής συνεργασία
Δημοσιονομική πολιτική
Ημερομηνία έκδοσης 01-2003