Συλλογές
Τίτλος Δημοσιονομική πολιτική και οικονομική μεγέθυνση
Δημιουργός Καρακίτσιος, Αλέξανδρος
Συντελεστής Οικονομίδης, Γεώργιος
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 31σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών
Λέξη κλειδί Οικονομική πολιτική
Οικονομική ανάπτυξη
Δημοσιονομική πολιτική
Οικονομία
Ημερομηνία έκδοσης 01-2011