Συλλογές
Τίτλος Καθορισμός τιμών και μισθών σε μια μικρή ανοικτή οικονομία
Εναλλακτικός τίτλος η περίπτωση της Κύπρου
Δημιουργός Κωνσταντινίδη, Άντρη
Συντελεστής Μπίλιας, Ιωάννης
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 41σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ με κατεύθυνση στη Διεθνή Οικονομική και Χρηματοδοτική
Λέξη κλειδί Καθορισμός των τιμών
Πληθωρισμός
Οικονομική πολιτική
Κύπρος
Οικονομία
Τιμή
Μισθός
Ημερομηνία έκδοσης 2011