Συλλογές
Τίτλος Λειτουργική μίσθωση οχημάτων
Δημιουργός Μάνασης, Ευστάθιος
Συντελεστής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 57σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
Λέξη κλειδί Μίσθωση
Ελλάδα
Φορολογία
Ανταγωνισμός
Ημερομηνία έκδοσης 07-2012