Συλλογές
Τίτλος Managing freight portfolios, from theory to practice
Δημιουργός Δρακόπουλος, Άγγελος
Συντελεστής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών , Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών
Τοπάλογλου, Νικόλαος
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 36p.
Γλώσσα en
Περίληψη Shipping industry is the major player in commodities carrying between continents. Aseconomies have become more related between each other, any time a crisis appears, shippingindustry is being affected in many ways. In this research we present the risks shippingindustry faces. How the costs for a ship-owner and a charterer can raise the potential risk theirrevenues face. We present a shipping portfolio and how it could be hedged using FFA and oilderivatives. We conclude by searching the correlation between some indexes we think theycan be significant in deciding how a ship-owner can make a decision on the hedging of hisportfolio.
Thesis - Athens University of Economics and Business. Interdisciplinary Program of Graduate Studies
Λέξη κλειδί Freight
Risk
Economic conditions
Ημερομηνία έκδοσης 10-2013