Συλλογές
Τίτλος Ιστότοπος συλλόγου με δυνατότητες κοινωνικής δικτύωσης
Δημιουργός Γκότσης, Εμμανουήλ
Συντελεστής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Πληροφορικής
Καστανιά, Αναστασία
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 144σ. : διαγρ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ στα Πληροφοριακά Συστήματα
Τα κοινωνικά δίκτυα αναπτύσσονται ραγδαία σε βαθμό που γίνονται πλέον αναπόσπαστοκομμάτι του διαδικτύου. Ιστοσελίδες όπως το Facebook, το Youtube, το MySpace, το Twitterκαι το LinkedIn έχουν προσελκύσει εκατομμύρια χρήστες οι οποίοι αλληλεπιδρούν μεταξύ τουςκαι δημοσιεύουν περιεχόμενο.Πέρα απο τους δημοφιλείς ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης γενικού σκοπού που προσελκύουνμέλη με διαφορετικά χαρακτηριστικά και ενδιαφέροντα, έχουν δημιουργηθεί παρόμοιοιιστότοποι στους οποίους όλα τα μέλη συνδέονται με κάποιο κοινό χαρακτηριστικό ή ενδιαφέρον.Στη μελέτη αυτή παρουσιάζεται η χρήση και η χρησιμότητα ενός ιστότοπου κοινωνικήςδικτύωσης κάποιας κοινωνικής ομάδας ή συλλόγου που απευθύνεται σε μέλη με συγκεκριμέναχαρακτηριστικά ή ενδιαφέροντα. Παράλληλα, υλοποιείται και ένας πρότυπος ιστότοποςσυλλόγου.
Λέξη κλειδί Internet
Πληροφορική
Βάση δεδομένων
Ημερομηνία έκδοσης 02-2012