Συλλογές
Τίτλος A Bayesian approach to the analysis of infectious disease data using continuous-time stochastic models
Εναλλακτικός τίτλος Μια Μπεϋζιανή προσέγγιση για την ανάλυση δεδομένων μολυσματικών νοσημάτων χρησιμοποιώντας στοχαστικά μοντέλα συνεχούς χρόνου
Δημιουργός Μπαρμπουνάκης, Πέτρος, Barmpounakis, Petros
Συντελεστής Kalogeropoulos, Kostas
Ntzoufras, Ioannis
Athens University of Economics and Business, Department of Statistics
Demiris, Nikolaos
Dellaportas, Petros
Karlis, Dimitrios
Sypsa, Vana
Kontoyannis, Ioannis
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 194p.
Γλώσσα en
Αναγνωριστικό http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=10697
Περίληψη The aim of this doctoral thesis is the development of stochastic epidemic models focused on disease outbreaks in humans, as well as livestock. Statistical methodology is developed aimed at informing public health policies and their communication as implemented by the governing organizations, specifically at a time of crisis like the Covid-19 pandemic
Στόχος της παρούσας διδακτορικής διατριβής είναι η ανάπτυξη στοχαστικών επιδημικών μοντέλων με έμφαση στις μολυσματικές ασθένειες σε ανθρώπους και ζώα. Αναπτύσσεται συγκεκριμένη στατιστική μεθοδολογία για να ενημερώνεικαλύτερα τις δημόσιες πολιτικές υγείας και τις επικοινωνίες που υλοποιούνται από τις κυβερνητικές οργανώσεις, ειδικά κατά τη διάρκεια κρίσεων, όπως η πανδημία του Covid-19.
Λέξη κλειδί Μπεύζιανή ανάλυση
Στοχαστικά μοντέλα
Επιδημικά μοντέλα
Bayesian analysis
Stochastic models
Epidemic models
Διαθέσιμο από 2023-09-27 12:18:28
Ημερομηνία έκδοσης 19-09-2023
Ημερομηνία κατάθεσης 2023-09-27 12:18:28
Δικαιώματα χρήσης Free access
Άδεια χρήσης https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/